Keresés

A mindennapokból

029_1.jpg

Névnap:

Ma : Stefánia

időjárás

+3
°
C
+
-1°
Veszprém
Kedd, 18
Szerda
+ -1°
Csütörtök
+
Péntek
-3°
Szombat
-4°
Vasárnap
-1° -5°
Hétfő
-5°
7 napos előrejelzés

kép

A Vadvirág Körzeti Óvodát a körzetben élő családok szívesen választják gyermekeik számára. A kiváló infrastruktúrával rendelkező, 2006-ban újjáépült, 6 óvodai csoportban 150 gyermeknek helyet adó intézmény, színvonalas szakmai múlttal rendelkezik.

A gyermekcsoportok létszáma 25 fő.  Jelen pillanatban a csoportok összetételére vegyes életkor a jellemző. Alapító okiratunk szerinti meghatározott alaptevékenység mellett sajátos nevelési igényű gyermekeket is fogadunk. A gyermekek ellátásában jó személyi, tárgyi feltételekkel, gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezünk. Utazó gyógypedagógusok, logopédus segíti, támogatja a speciális fejlesztést, az óvodapedagógusok integrációs tevékenységeit.

Gyermekvédelmi rendszerünk a gyermekek hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetének csökkentése, a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése érdekében prevenció, korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátásban működik k

A nevelőközösséget jól képzett, szakmailag elismert, innovatív óvodapedagógusok alkotják.

Nevelési elvünk alapja a gyermekközpontúság, amiben szem előtt tartjuk a gyermekek személyiségét, fejlődési ütemét, érdeklődését, kíváncsiságát. A gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével kiemelt szerepet kap a semmivel nem helyettesíthető szabad játék. A párhuzamosan szervezet tevékenységek során, a cselekvéses tanulás komplex, játékba ágyazott. Az óvodapedagógusok a gyermekek mindennapjait úgy szervezik, hogy sokrétű tapasztalati lehetőségeket biztosítsanak nemcsak az óvodában, hanem óvodán kívüli természeti, társadalmi környezet megismerése során is. Nagy hangsúlyt kap a nevelő munkánkban a differenciálás, a gyermekek különbözőségéből fakadó egyéni bánásmód, a gyermek egyénre szabott pozitív értékelése.

Az óvoda tágas udvara, a jól felszerelt tornaterem megteremti a mindennapos egészséges mozgás feltételeit. A gyermekek játékában, tevékenységekben kiemelt figyelmet fordítunk az egészséges életmódra nevelésre.  Az óvodában kialakított só szoba, a láb és tartásjavítást szolgáló gyógytestnevelés foglalkozások is ezt támogatják.

A családokkal, szülőkkel való együttműködés különösen fontos számunkra. A megszokott kapcsolattartási formákon túl óvodai szinten együtt szépítjük óvodai környezetünket, ünneplünk, játszunk, szórakozunk. A pedagógiai program céljainak megvalósítása mellett ezeket is támogatja alapítványunk a „Vadvirág Alapítvány”.

Az óvodapedagógusok közössége összetartó, szervezett. Jelen pillanatban 3 munkaközösség működik. A „Zöldikék” munkaközösség az Címmegtartó Zöld Óvoda címhez kapcsolódó feladatokat koordinálja, biztosítja a fenntarthatóságot, a környezettudatos magatartás megalapozását. A „Ráhangoló” munkaközösség az óvodapedagógusok szakmódszertani kultúrájának fejlesztéséhez, az óvodai ünnepek színvonalának fejlesztéséhez járul hozzá. Az Önértékelési munkaközösség az óvoda hatékony szakmai működését, intézményértékelését, belső ellenőrzési folyamatait támogatja.

Boldog Óvodaként olyan programokat szervezünk a gyermekeknek, olyan módszereket alkalmazunk, amelyek által elősegíthetjük, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézményeként szerepet vállalunk a térségben lévő óvodák körében a hálózati tanulás, együttműködés, gyakorlati tapasztalatcsere lehetőségeinek megteremtésében.

Határon túli testvérkapcsolatot ápolunk a sepsiszentgyörgyi Csipike Óvodával. Többszöri alkalommal kölcsönös látogatáson ismerkedünk egymás gyakorlati munkájával, kultúrájával. Nem csak szakmai, de emberi kapcsolatokat is ápolunk.

A Vadvirág Óvoda az

bazis 2020 2023

Bázisintézmény cím

bazisint oklevel

Óvodánk:

boldogovoda 2021 22

A Vadvirág ovi: ZÖLD ÓVODA

Óvodánk elnyerte a
Címmegtartó ZÖLD ÓVODA
címet, amelyet
visszavonásig

használhat.

zoldorok