Keresés

Névnap:

Ma : Alajos, Leila

időjárás

+3
°
C
+
-1°
Veszprém
Kedd, 18
Szerda
+ -1°
Csütörtök
+
Péntek
-3°
Szombat
-4°
Vasárnap
-1° -5°
Hétfő
-5°
7 napos előrejelzés

2020 tavaszán ismét pályáztunk az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címre, melyet sikeresen elnyertünk további 3 évre.

Szeretném bemutatni a Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda egyéb, nem minősített jó gyakorlatait, innovációit. (részlet a pályázati anyagból)

Zöld Óvoda – a Zöld jeles napokhoz kapcsolódó Zöld óvodai programok az óvodában

  • A jó gyakorlat bevezetésének dátuma: 2011. (az első Zöld óvoda cím megszerzése)

Cél a környezettudatos nevelés megvalósítása, fenntartása az óvodán belül, Zöld Jeles Napokhoz kapcsolódó óvodai programok szervezése, illetve a családok, a kollegák környezettudatos szemléletének folyamatos formálása a különböző óvodai programok (szelektív hulladékgyűjtés, állatgondozás, kert és udvargondozás) koordinálásával.

A Zöld Jeles Napok családok bevonásával történő megvalósításához segédanyagot, projektterveket készít ehhez a munkaközösség.

Ehhez kapcsolódó jó gyakorlatunk: Természetfigyelő –, öko tábor szervezése az óvodában

Évente, a nevelési év végén szervezünk egy hetes Természetfigyelő tábort, ahol a gyermekek játékos kísérletekkel, vizsgálódással ismerkedhettek meg szűkebb és tágabb környékünk faunájával és flórájával, természeti kincseivel. Ennek a tábornak jó gyakorlata is hosszú évekre (1992-től rendszeresen szervezett program) nyúlik vissza.

Dokumentációs rendszer az óvodában

  • A jó gyakorlat bevezetésének dátuma: 2008.

Cél egységes dokumentációs rendszer létrehozása, mely - azon túl, hogy tükrözi nevelőmunkánkat - áttekinthető, követhető, érthető és értékelhető. Jól látható, jól követhető módon tartalmazza a kompetencia alapú nevelés tartalmi és módszertani alkalmazásait, valamint célokat, feladatokat, az alkalmazás eredményeit tartalmazza. Segíti a tudatos, tervszerű nevelőmunka megvalósítását és általa a nevelőmunka hatékonysága, minőségének növelése megvalósul. A csoportnapló, a gyermek fejlődésének nyomon követése dokumentáció tartalmilag egyaránt egymásra épül, összhangban van.

Különleges bánásmódú gyermekek (SNI, BTMN, HH, Tehetséges) gyermekek nevelése az óvodában

  • A jó gyakorlat bevezetésének dátuma: 2005-től fogadunk SNI gyermeket.
  • Tehetséggondozási gyakorlat – tehetségműhely 2018-től (korábban hosszú évekig volt: Zene-ovi)

Cél: a pedagógusok munkájának, az eredményes óvodai inkluzív nevelésnek segítése. Az SNI gyermek fejlődését nyomon követő dokumentáció tükrözze a tudatos, tervszerű fejlesztőmunkát, a szakemberekkel való kapcsolat rendszerességét, hatékony együttműködést.

  • jó gyakorlat megosztásának formája: Interaktív műhelymunka keretében

Szakmai kapcsolat határon túli magyar óvodával

  • A jó gyakorlat bevezetésének dátuma: 2008. (az első együttműködési megállapodás megkötésének ideje) 2015. (Tartalmában megújított együttműködés kezdete)

Cél: határon túli magyar óvodával való kapcsolat felvételének, tartalmának megosztása, ötletadás a szervezéshez, a szakmai kapcsolat programjainak tervezéséhez, megvalósításához.

Valamennyi jó gyakorlatra igaz:

  • A jó gyakorlatok megosztásának formája lehet: Interaktív műhelymunka keretében
    • jó gyakorlat humán-erőforrás igénye, eszközigénye és időigénye: az óvodai tevékenységekhez kapcsolódó eszközökkel.

Óvodánk jó gyakorlatai


1. "Mozdulj! - Gyógyulj!" Láb- és tartásjavító játékos mozgások az óvodában

A jó gyakorlatot alkalmazók számára kiszélesíti az óvodapedagógusok mozgásos játék repertoárját, konkrét gyűjteményt kapnak a láb és tartásjavító tevékenységekhez. Képessé válnak arra, hogy a mozgásos gyakorlatokba beépítsék a kompetencia alapú nevelés eszközrendszerét. Alkalmazása elősegíti az ismeretek komplex feldolgozását. Ezáltal a gyermekek egészségesebbek lesznek, megnő a mozgás iránti szeretetük és igényük. Megvalósul a prevenció.


2. „Világra – szóló” Külső világ tevékeny megismerésének tervezése

A jó gyakorlat hozzájárul a tudatos, tervszerű nevelőmunka megvalósításához, melyben a kompetencia alapú nevelés hatékonyabbá válik.

Ráirányítja az óvodapedagógusok figyelmét a komplex, átgondolt, éves tervezésre.

A jó tervezéssel a gyermekek kompetenciáinak fejlesztését segíti oly módon, hogy a gyakorlati megvalósítás során változatos, színes tapasztalatszerzési, ismeretszerzési lehetőségeket biztosít.

Nyomon követhető az óvodapedagógus tudatos tervező munkája, módszertani felkészültsége.

A külső világ tevékeny megismeréséhez komplex módon kapcsolódnak a különböző tevékenységi formák, beépítésre kerülnek a kompetencia alapú óvodai programcsomag egyes elemei.


3. „Trombita harsog, dob pereg” Nemzeti ünnep az óvodában 

Alkalmazása segíti az óvodás gyermek közösségi nevelését, hazaszeretetre nevelését, a szülőföld iránti érzelmi kötődést. Elősegíti az ismeretek, élmények komplex módon történő, tevékenységekbe ágyazott feldolgozását, az ünnephez kapcsolódó hagyományok ápolását, beépülését mindennapi életükbe. Differenciált módon fejleszti a gyermekek kompetenciáit mind az érzelmi, anyanyelvi, szociális nevelés területein. Így hozzájárul az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjában megfogalmazott nevelési célok megvalósulásához, a hazaszeretet, mint erkölcsi érték közvetítésével, a nemzeti identitás-, szemléletformáláshoz.


4. Szakmai dokumentációs rendszer az óvodában

A jó gyakorlat hozzájárul a tudatos, tervszerű nevelőmunka megvalósításához a csoportnapló, gyermekek fejlődésének nyomon követése és a gyógypedagógiai dokumentumok egységével.

Megvalósul a szakmai dokumentumok és a gyakorlat összhangja, egymásra épülése az országos alapprogram és a HOP alapján

Létrejön a nevelőmunkát tükröző egységes dokumentáció – áttekinthetően, követhetően, érthetően és értékelhetően.

Megvalósítható általa a nevelőmunka hatékonyságának, minőségének növelése.


A jó gyakorlatok átvételének feltételeiről érdeklődni Latternstein Jánosné intézményvezetőnél lehet.

A mindennapokból

009_hkszcspszv.jpg

A Vadvirág Óvoda az

bázis szögletes 2023 2026 2

Óvodánk:

boldogovodaiskola2023 oklevel 781

A Vadvirág ovi: ZÖLD ÓVODA

Óvodánk elnyerte a
Címmegtartó ZÖLD ÓVODA
címet, amelyet
visszavonásig

használhat.

zoldorok